Αγροτικά

Έως 30/11 η διόρθωση αιτήσεων ΟΣΔΕ για προφανή σφάλματα

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

osdeΤην 30η Νοεμβρίου 2016 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης μέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης, εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.107000) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει το εν λόγω έγγραφο, για το έτος 2016 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας άρσης επικάλυψης και διόρθωσης της ΕΑΕ μέσω διοικητικών πράξεων για όλα τα πεδία της αίτησης ορίζεται αυστηρά η 30/11/2016 με εξαίρεση τους παραγωγούς που έχουν αιτηθεί Εξισωτική Αποζημίωση για τους οποίους καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30/9/2016.
Όπως αναφέρει η Εγκύκλιος, οι αιτήσεις ενίσχυσης οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις «προφανών σφαλμάτων» τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης.  Η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας προφανές λάθος εξαρτάται από το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά…Οι γεωργοί που για οποιονδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στα πλαίσια διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα μέσω των πιστοποιημένων φορέων, που απευθύνεται στις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις και μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής  Audits που βρίσκεται στη διεύθυνσηhttps://audits.opekepe.gr/.

Επιτρεπόμενες διορθώσεις στα γενικά στοιχεία της ΕΑΕ

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν απλά γραφικά λάθη και παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη βασική εξέταση της αίτησης όπως:
-Λάθη κωδικών δήμων – κοινοτήτων, κωδ. Περιφέρειας, κωδ. Περιφερειακής Ενότητας
-Λάθος τραπεζικού λογαριασμού
-Λάθος ΑΜΚΑ
-Λάθη ταυτότητας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
-Λάθη στα στοιχεία κατοικίας του παραγωγού
-Λάθος ΔΟΥ
-Ενημέρωση της Ομάδας Παραγωγών
-Ενημέρωση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
-Ενημέρωση του Αριθμού Ασφάλισης
-Ενημέρωση της Ημερομηνίας Ασφάλισης
-Ενημέρωση του Ασφαλιστικού Φορέα
-Ενημέρωση του Δασαρχείου
-Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών
-Ενημέρωση της Ημερομηνίας γέννησης
-Λάθη αριθμητικά ή λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης)
-Περιπτώσεις διόρθωσης/αλλαγής ΑΦΜ
-Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών που περιέχονται στο ίδιο έντυπο αίτησης
-Ενημέρωση στην οθόνη Δικαιολογητικά (υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών)
-Ενημέρωση των στοιχείων της Διαχείρισης Εγγράφων
-Ενημέρωση του Μέτρου 112, πεδίου “Συμμετέχετε σε πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1257/1999;” (αριθμός απόφασης νέου αγρότη, ημερομηνία απόφασης νέου αγρότη)
-Ενημέρωση του Μέτρου 214 /Βιολογική κτηνοτροφία(καταχώρηση στα πεδία των ΜΜΖ)
-Τροποποίηση Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων (μόνο για αριθμό διατηρούμενων ζώων / ΜΜΖ)

Μη επιτρεπόμενες διορθώσεις στα γενικά στοιχεία της ΕΑΕ

-Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές στα πεδία:
-Ενημέρωση του τρόπου πληρωμής ΕΛΓΑ
-Ενημέρωση του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 9 (+-20)
-Ενημέρωση των στοιχείων του οικονομικού διαχειριστή
-Στοιχεία της έδρας εκμετάλλευσης
-Προσθήκη Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων
-Αφαίρεση Αιτήματος Άμεσων Ενισχύσεων, Συνδεδεμένων Καθεστώτων
-Προσθήκη / Αφαίρεση Αιτήματος Συμμετοχής σε μέτρα/δράσεις (Με εξαίρεση την προσθήκη Αιτήματος Εξισωτικής Αποζημίωσης)
Μεταβολές για προσθήκη εξισωτικής αποζημίωσης θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός έχει δηλωμένο μόνο ζωικό κεφάλαιο.

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button