Ελλάδα

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στα Πολιτιστικά. Αθλητικά και Φιλανθρωπικά Σωματεία

Έως 31 Οκτωβρίου 2016 η δημοσίευση των δαπανών τους

διαύγειαΤα  πολιτιστικά, αθλητικά  και φιλανθρωπικά σωματεία,  τα  οποία  επιχορηγήθηκαν  καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως εντός του έτους 2015, υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως 31 Οκτωβρίου 2016, τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους (ΦΕΚ 1507/τ.Β ́/27-05-2016).

Αρχικώς,  κάθε επιχορηγούμενος  φορέας θα  πρέπει  να  εγγραφεί στο  Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ και μετέπειτα να αναρτά τα στοιχεία των δαπανών του, που αφορούν στα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων.

Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των  υπόχρεων  φορέων  από  παντός  είδους  μελλοντική  επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Στο  διαδίκτυο  αναρτώνται  πράξεις  δωρεών,  επιχορηγήσεων,  παραχώρησης  χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  με  την  επιφύλαξη  τήρησης  των  διατάξεων  που  αφορούν  στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/ΦΕΚ 50/τ.Α ́/10-04-1997), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016 τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που συντελέσθηκαν εντός του διαστήματος
01-01-2015 έως 31-12-2015 ενώ  στην  περίπτωση  που  επιθυμούν  οποιαδήποτε  αλλαγή  στην  υποβληθείσα δήλωση επιχορηγήσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική τροποποιητική.

Για  οποιαδήποτε  επιπρόσθετη διευκρίνιση, τα  υπόχρεα πολιτιστικά,  αθλητικά  και φιλανθρωπικά σωματεία, μπορούν να ανατρέξουν στο υπ‘ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29-09-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ) διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή να  απευθύνονται στα αρμόδια Τμήματα Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, των Δ/νσεων Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας, των Περιφερειακών Ενοτήτων  της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button