Περιφέρεια

Ξεκινούν αγώνα κατά του φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λεκάνη

Η Επιτροπή Αγώνα της Λεκάνης του δήμου Νέστου, με επιστολή της προς τους συναρμόδιους φορείς εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 1460 στρεμμάτων στην περιοχή.  

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρουν:

Στην Λεκάνη, σήμερα, 21-01-2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 1:00 μ.μ. στον χώρο του Κ.Ε.Π. Λεκάνης επί της επαρχιακής οδού Λεκάνης – Κεχροκάμπου, πραγματοποιήθηκε η 1 η Γενική Συνέλευση του Δ.Δ. Λεκάνης, με την αυθόρμητη έλευση των κατοίκων, με θέμα την «γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός με συνολική ισχύ 75 MW της CES 2 Ι.Κ.Ε. στην περιοχή «ΛΕΚΑΝΗ»» της Τ.Κ. Λεκάνης, της Π.Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2302903329)». Η Γενική Συνέλευση όρισε ομοφώνως, για τον συντονισμό και την καταγραφή των Πρακτικών, συντονίστρια την κ. Ειρήνη Κουτσοδόντη.

Στην Γ.Σ. παρέστη ο κ. Νικόλαος Δημόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας, και εισηγήθηκε επί του θέματος, ενημερώνοντας την Γ.Σ. για την αρνητική επίπτωση του Φ/Β σταθμού στην τοπική κτηνοτροφία.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψιν το απόσπασμα πρακτικού 11/2023 της συνεδρίασης της επιτροπής αγροτικής οικονομίας και περιβάλλοντος του περιφερειακού συμβουλίου ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αριθμ. απόφασης 144/2023 διαμαρτυρήθηκε έντονα για την θετική εισήγηση του έργου από το ως άνω συμβούλιο (ΙV. Συμπέρασμα εισήγησης) για τους παρακάτω λόγους:

1. Ποτέ δεν ενημερώθηκε το τοπικό συμβούλιο εγγράφως και επισήμως για το έργο αυτό, έτσι ώστε να δοθεί το δικαίωμα του λόγου, μιας Δημοκρατικής Χώρας, στους κατοίκους του οικισμού Λεκάνη ώστε να επιλέξουν αυτοί εάν θα επωμιστούν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που θα προκληθούν στο περιβάλλον του οικισμού τους (καταστροφή 1.460,784 στρεμμάτων βοσκότοποι, τοπική άνοδος θερμοκρασίας, σταδιακή ανάπτυξη ασθενειών των καλλιεργειών πατάτας λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων της καλλιέργειας, κ.λπ.). Το έργο ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Δήμο στην ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’.

2. Εφόσον αναγράφονται στις παραγράφους

α. ΙΙΙ.1 (Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις) αναφέρεται ότι ο φ/β σταθμός βρίσκεται σε απόσταση 200μ από τον οικισμό Λεκάνης και ότι η περιοχή του έργου βρίσκεται μακριά από οικισμούς, ενώ η έκταση 1 του φ/β σταθμού απέχει μόλις 30μ από το όριο του οικισμού,

β. ΙΙΙ.2 (Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις) περί «υφιστάμενα Φ/Β συστήματα και Α.Π.Ε.», ενώ δεν υφίστανται και είναι ψευδής, και

γ. ΙΙΙ.5 (Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις) «Στη μελέτη γίνεται έμμεση αναφορά σε 4 κτηνοτροφικές μονάδες σε απόσταση από 100 έως 300μ από τα πολύγωνα εγκατάστασης και παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά στη μονάδα που περιβάλλεται από την έκταση 1. Ωστόσο, από την εφαρμογή του Google Earth εντοπίστηκαν τουλάχιστον εφτά (7) μονάδες πλησίον του έργου».

Γιατί δεν καταγγέλλονται αυτές οι ύποπτες ψευδείς αναφορές της μελέτης και περνάει στο απυρόβλητο;

3. Στις παραγράφους:

α. ΙΙ.2 (Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας – Βασικά στοιχεία έργου) κάπου προς το τέλος, μεταξύ άλλων γράφει, «Κατά τη φάση λειτουργίας θα πραγματοποιείται ετήσια πλύση των επιφανειών των πλαισίων και απαιτούνται 8.625 m3 νερού. Δεν προβλέπεται διαχείριση των υγρών πλύσης, οπότε εκτιμάται ότι διατίθενται στο έδαφος.» και

β. ΙΙΙ.4 (Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις) μεταξύ άλλων γράφει, «…καθώς και πυκνή περιμετρική φύτευση με ζώνη υψηλής και χαμηλής βλάστησης στο ΝΔ και ΝΑ όριο της έκτασης 1, ώστε να περιορισθεί η θέαση από τον οικισμό και να αποσβεσθεί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Η ίδια φύτευση προτείνεται και στο όριο των εκτάσεων παράλληλα και σε επαφή με την επαρχιακή οδό, καθώς και περιμετρικά του υποσταθμού, με στόχο τον μετριασμό της οπτικής όχλησης και τη βελτίωση της αισθητικής του περιβάλλοντος από την παρεμβολή των κατασκευών στο τοπίο, λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν.»

Πού βρίσκονται τόσα πολλά κυβικά νερό για τις ανάγκες της πλύσης και του ποτίσματος; Όταν οι καλλιεργητές της πατάτας από τα μέσα Ιουλίου δεν έχουν νερό για να ποτίσουν της καλλιέργειές τους; Μήπως υπάρχουν μελέτες για την άντληση νερού από το υπέδαφος; Αν, ναι, γιατί δεν αντλείται προς όφελος των καλλιεργητών;

4. Στην παράγραφο ΙΙ.1 (Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα) αναφέρεται «αναμονή εκκρεμών αιτήσεων προς αξιολόγηση δύο Φ/Β σταθμών της εταιρίας DIREEN A.E. στις θέσεις Κρανιά Λύκου και Πηγάδι σε απόσταση από το έργο της Λεκάνης λιγότερη του ενός χιλιομέτρου». Μετά από έρευνα βρέθηκαν τα παραπάνω έργα στην ιστοσελίδα www.rae.gr με αριθμ. Αιτήσεων Γ-014779 με ημ/νια υποβολής 07-10-2022 για την θέση Κρανία Λύκου και Γ-014787 με ημ/νια υποβολής 07-10-2022 για την θέση Πηγάδι καθώς επίσης και Γ-014501 με ημ/νια υποβολής 29-06-2022 για την Λεκάνη.

Πότε θα ενημερώνονταν οι κάτοικοι της περιοχής για τα παραπάνω έργα;

Αφού συζητήθηκαν οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις του έργου από εισηγήσεις εμπειρογνωμόμων επί των Φ/Β, των γεωπονικών επιστημών, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, κατέληξε, η Γ.Σ. στο συμπέρασμα ότι μόνον αρνητικές επιπτώσεις θα υπάρξουν στο κλίμα, την κτηνοτροφία, την γεωργία, τον φυσιολατρικό τουρισμό και την επιβίωση των κατοίκων στο άμεσο μέλλον, με αποτέλεσμα την μετανάστευση των κατοίκων από τα πατρώα εδάφη που με κόπο, αίμα και ιδρώτα έχτισαν οι πρόγονοί τους αφήνοντας ιστορία εξοριών και αγώνων κατά των κατακτητών Γερμανών και Βουλγάρων την δεκαετία του ΄40.

Η Γ.Σ. του Δ.Δ. Λεκάνης κατέληξε στην σύσταση επταμελούς (7) Επιτροπής Αγώνα ώστε, να αγωνιστεί με κάθε νόμιμο και συνταγματικό δικαίωμα που της δίνεται από το Σύνταγμα της Ελλάδος, την γενέτειρα της Δημοκρατίας και της Εκκλησίας του Δήμου, και να συντονίσει τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν ώστε να σταματήσουν οι ενέργειες της εγκατάστασης οποιουδήποτε έργου συμβάλλει προς την καταστροφή του τόπου.

Η επταμελής Επιτροπή Αγώνα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη και έχει ως εξής: 1. Γεώργιος Κουντουρίδης 2. Γεώργιος Τσαλικίδης 3. Δέσποινα Αργυροφθάλμου 4. Δημήτριος Καραμανλίδης 5. Πρεσβύτερος Δημήτριος Νταβής 6. Δημήτριος Ρίζος 7. Ευστάθιος Πολυχρονίδης

Η συντονίστρια Ειρήνη Κουτσοδόντη

Πηγή: KavalaWebNews

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button