Καβάλα

Εγκρίθηκε από την ΠΑΜΘ η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου Ζυγού

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου οικισμού Ζυγού Δ.Ε. Φιλίππων”, καθώς και των μελετών για τη “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Καβάλας και την “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας”.

Αναλυτικά:

1) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου οικισμού Ζυγού Δ.Ε. Φιλίππων / Προϋπολογισμός: 950.000,00€ – Χρόνος περαίωσης: 18 μήνες

Αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Ζυγού, το οποίο ακολουθεί την υφιστάμενη οδοποιία, υδροδοτείται από την δεξαμενή του οικισμού που βρίσκεται σε υψόμετρο 225 μέτρων, και περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους κατηγορίες δικτύων:
– ️Το πρωτεύον δίκτυο που περιλαμβάνει 22 αγωγούς, από σωλήνες HD-PE/10 PN, διαμέτρων μεταξύ Φ110 και Φ200 με συνολικό μήκος 5.032 μέτρα.
– ️Το δευτερεύον δίκτυο, επίσης από σωλήνες HD-PE/10 PN, που αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ63 με συνολικό μήκος 11.409 μέτρα.
– Το τριτεύον δίκτυο, από σωλήνες HD-PE/10 PN διαμέτρων μεταξύ Φ25 και Φ50, που περιλαμβάνει 150 ιδιωτικές συνδέσεις και συγκεκριμένα 100 διατομής Φ25, 38 διατομής Φ32, 7 διατομής Φ40 και 5 διατομής Φ50.

2) Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Καβάλας / Προϋπολογισμός: 169.598,55€ – Χρόνος περαίωσης: 18 μήνες

Η σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Mastr Plan) αποτελεί την κύρια δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του 1ου Σ.Δ.Λ.Α.Π. που αφορά στην αειφόρο χρήση του νερού με στόχο τη μείωση των απολήψεων.
Η μελέτη θα καταρτιστεί σε τρεις φάσεις:
– Στην Α’ Φάση θα γίνεται μια καταγραφή του υφιστάμενου υδροδοτικού συστήματος.
– Στη Β’ Φάση θα γίνει εκτίμηση της υφιστάμενης και μελλοντικής ζήτησης του νερού ανά χρήση ύδατος και θα γίνει μια στρατηγική θεώρηση του μη – εισοδηματικού νερού.
– Στη Γ’ Φάση θα προσδιοριστούν οι εναλλακτικές λύσεις ανά ενότητα της περιοχής μελέτης που παρουσιάζει έλλειμμα, καθώς και τα μέτρα και οι δράσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων.

3) Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας / Προϋπολογισμός: 183.288,46€ – Χρόνος περαίωσης: 18 μήνες

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού διακρίνεται σε τρεις φάσεις:
– Στη Φάση Ι, συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ύδρευσης, εν συνεχεία αξιολογούνται τα συλλεγμένα στοιχεία ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητά τους και την αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους.
– Στη Φάση ΙΙ, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της Φάσης Ι, και πραγματοποιείται η εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής. Επίσης διενεργούνται οι απαιτούμενες Εργαστηριακές Αναλύσεις.
– Στη Φάση ΙΙΙ θα γίνει η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών κατά την εφαρμογή του οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, με την υποστήριξη κατάλληλου διαχειριστικού εργαλείου και εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του για την αποφυγή και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.

Πηγή: KavalaWebNews

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button